ONZE WAARDEN

Welke waarden zijn essentieel voor de vorming door het Genootschap

Verscheidenheid
Het Genootschap is een ontmoetingsplek voor iedereen. Respect voor elkaar, voor ieders opinie en voor alle godsdiensten zolang de basisprincipes van een democratische rechtstaat  in acht worden genomen. Het Genootschap duldt geen enkele discriminatie zij het op basis van ras, godsdienst, gender, seksuele oriëntatie, sociale, territoriale of taal achtergrond. Het Genootschap is onafhankelijk, met name van elke politieke partij, van alle religieuze instellingen en van alle sociale actoren.

Actieve deelname
Het Olivaint Genootschap moedigt de leden en gastbezoekers aan om hun standpunten te uiten en te verdedigen in onderling debat. Er wordt van de leden een actieve deelname gevraagd en het Genootschap steunt initiatieven van de leden zolang deze overeenkomen met de doelstellingen en waarden van het Genootschap.

Multidisciplinair karakter
Het Olivaint Genootschap beoogt een polyvalente vorming aan te bieden die alle aspecten van goed bestuur raakt. De leden komen in aanraking met de politieke, juridische, economische, technische, wetenschappelijke, filosofische en ethische aspecten van goed bestuur. Deze polyvalente aanpak ziet men terug in het programma dat de leden aangeboden wordt.

Meertaligheid
Het Genootschap is een ontmoetingsplak voor studenten uit alle gemeenschappen en regio’s van België. De gebezigde taken zijn het Frans en het Nederlands en in mindere mate het Engels. Alle leden begrijpen de taal die gesproken wordt en hebben de vrijheid zich te uiten in de taal van hun keuze. 

Toetreden als lid van het Genootschap kan alleen op voorwaarde dat de waarden van het Genootschap worden aanvaard en gerespecteerd door de leden. Dit geldt ook voor de gastsprekers die het Genootschap ontvangt.

NEWS

STEUN ONS

image