STEUN EN BIJSTAND

Toelichtende tekst over hoe een schenking te doen door de QR-code te scannen, uitleg over belastingaftrek, uitleg over mogelijke kosten voor betalingen via QR-code - Bancontact ?

De Conferentie van Olivaint heeft noch een dotatie, noch structurele financiering. Haar werkzaamheden worden voornamelijk gefinancierd door giften van sponsors en voormalige leden en vrienden van de Conferentie. De lijst van donors is te vinden op de eerste bladzijden van de verslagen van de studiebijeenkomsten.

Als u uw steun wilt betuigen, zijn giften welkom op rekeningnummer 310-1660808-60 (IBAN: BE73 3101 6608 0860 - BIC: BBRUBEBB).

Elk voorstel voor structurele samenwerking met de Olivaint-conferentie is welkom.

Als interuniversitair centrum voor de politieke vorming van studenten, met inbegrip van burgerzin en gemeenschapsdienst, wordt het COB gesteund door: