Historiek

Vandaag de dag is het Olivaint Genootschap een meertalige, pluralistische organisatie zonder politieke of religieuze bindingen, openstaand voor alle opinie stromingen, in het respect voor de democratie, gericht tot studenten van universiteiten of hoge scholen.

Op 7 november 1954 werd het Olivaint Genootschap van België (O.G.B.) opgericht onder voorzitterschap van pater jezuïet Georges Haumont in navolging van het model dat in 1852 in Frankrijk werd opgericht door pater Pierre Olivaint, de « Réunion des Jeunes Gens » later genoemd de Conférence Olivaint de Paris.

Net als haar franse naamgenoot was het doel jaarlijks een veertigtal studenten een vorming te geven gericht op het politiek en sociaal leven zij het op gemeentelijk, regionaal, of nationaal gebied. Ook toen al op basis van politiek, religieus en filosofisch pluralisme.

De vorming van het Genootschap omvat welsprekendheid, geschreven journalistiek en het ontwikkelen van argumentatie ter ondersteuning van debatering. Veel gekende gezichten hebben de vorming genoten, we kunnen denken aan Jacques van Ypersele de Strihou, Jean-Luc Dehaene, François-Xavier de Donnea, Francis Delperée, Alexia Bertrand, Marc Bossuyt, Jean Blavier of Philippe Lambrecht. 

De eerste jaren kwamen de studenten vooral van de universiteiten in Brussel maar vanaf 1955 gaan de deuren ook open voor studenten van andere Franstalige universiteiten en in1957 ook voor Nederlandstalige universiteiten. In1957 wordt ook de formule van « déjeuners-causeries » geïntroduceerd. Tijdens deze « déjeuners-causeries » worden actualiteit kwesties aangeboord door sprekers uit het politieke/economische of sociale leven. Deze formule wordt vandaag nog steeds gebruikt en heeft gezorgd voor bijzonder interessante ontmoetingen met personaliteiten zoals Herman van Rompuy of Ursula von der Leyen.

Al in 1958 wordt het belang van welsprekendheid ingezien en wordt het eerste toernooi georganiseerd. Dat is intussen een standaard onderdeel van de Olivaint vorming geworden.

Datzelfde jaar wordt ook de eerste studiesessie in het buitenland georganiseerd. Tijdens de studiereis worden politieke, sociale en economische aspecten van een land bestudeerd doormiddel van ontmoetingen en bezoeken aan instanties. De allereerste studiereis ging naar Israel en waarna nog een vijftigtal reizen naar alle uithoeken van de wereld volgden.

In 1971 is het Genootschap een V.Z.W. geworden, op 30 september 2004 werd de titel Koninklijke Vereniging toegekend.

In 2015, na het overlijden van advocaat Jean-Jacques Masquelin die een twintigtal jaren voorzitter van de vereniging was, creëert het Genootschap de prijs Masquelin die aan de winnaar van het welsprekendheid toernooi wordt toegekend.

Olivaint staat niet stil, past zich aan, verbreedt haar horizon en staat open voor diversiteit op alle vlakken van de samenleving.

NEWS

Steun Ons

image