ACTIVITEITEN

THEMATISCHE VERGADERINGEN

DE KUNST VAN HET SPREKEN​

Door regelmatig te kunnen oefenen krijgen de leden meer houvast in de welsprekendheid, ze krijgen de techniek onder de knie en voelen zich meer op hun gemak wanneer zij zich tot veen groter publiek moeten wenden. De oefeningen zijn gevarieerd; synthese oefeningen, debatteer oefeningen, improvisatie oefeningen en ga zo maar door de mogelijkheden zijn veelvuldig.

De oefeningen worden door gecorrigeerd door een ervaren spreker en ook de leden spreken hun waardering uit.

DE LEZINGEN

Tijdens de thematische vergaderingen krijgen de leden de gelegenheid een gastspreker te ontmoeten uit de politieke, sociale, economische of culturele wereld. Zij krijgen hierdoor een unieke kans om met vooraanstaande personen over specifieke onderwerpen te spreken, te debatteren, en zich te verrijken. In het Contact krantje wordt telkens een beknopte weergave ven de lezing gegeven.

DE KUNST VAN HET SCHRIJVEN​

Naast de thematische vergaderingen waar de nadruk ligt op de spreekvaardigheid is er aandacht voor het de schriftelijke uitdrukking. De leden worden gevraagd artikels te schrijven over lopende actuele onderwerpen voor het Contact krantje dat tijdens de thematische vergaderingen wordt uitgedeeld en op de website wordt gepubliceerd. De schriftelijke oefeningen worden door een journalist gecorrigeerd en besproken. Jaarlijks wordt de schrijver van het beste artikel beloond met een prijs. Er is een samenwerking met frans- en Nederlandstalige pers om uitstekende artikels in de landelijke perts op te nemen.

HET START WEEK-END

AEUntitled-2
WEUntitled-2

Bij de start van het academisch jaar organiseert het Genootschap een introductie weekend voor de studenten. Het programma omvat lezingen, debatten, workshops en teambuilding activiteiten.

HET WELSPREKENDHEID TOERNOOI

2Untitled-1
Untitled-1

Ieder jaar wordt een welsprekendheid toernooi georganiseerd door het Genootschap waar de studenten zich op vrijwillige basis voor kunnen inschrijven. Een onafhankelijke jury beoordeelt de kwaliteit van de deelname en stelt vast hoe de prijzen verdeeld worden.
Het toernooi is open voor het publiek en trekt ieder jaar veel oud-leden. 

DE STUDIEREIS

WAAR GAAT HET OVER:
De studiereis van het Olivaint Genootschap is het hoogtepunten het academisch jaar. Het doel van de reis is de studenten in staat te stellen alle aspecten van het bestuur van een land of regio in detail  en met een kritische blik te bestuderen door middel van ontmoetingen en bezoeken. Het is een uitzonderlijke ervaring van teamwerk en groepsleven.

DE VOORBEREIDING VAN DE STUDIEREIS
Bij de start van het jaar stellen de studenten een aantal bestemmingen voor en kijkt met de Raad van bestuur naar de realistische verwezenlijking. Tijdens het academisch jaar wordt het programma voor bereid door leden van de Raad van bestuur in samenwerking met de studenten en vooral in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassade van België  in het te bezoeken land. Op deze wijze kan een programma worden samengesteld met bezoeken en ontmoetingen van hoog niveau. 

IEDERE DEELNEMER KIEST EEN ONDERWERP VAN STUDIE
De studiereis duurt 2 à 3 weken, gewoonlijk begin juli. De ontmoetingen, de lezingen, de bezoeken ter plaatse stellen de studenten in staat zich een idee te vormen  van de realiteit van het land. Voorla de ontmoetingen met de bevolking en specifiek met studenten in het land zijn bijzonder waardevol om de informatie ,die eerder al verkregen is, aan de realiteit te toetsen.

DE RAPPORTAGE
Na thuiskomst worden de ervaringen meegenomen in het rapport dat individueel opgesteld wordt naargelang het gekozen studieonderwerp. Tijdens het start weekend worden de rapporten door de studenten besproken.Vervolgens worden de rapporten na revisie en correctie gepubliceerd . Een exemplaar van het definitieve rapport wordt bij de Nationale bibliotheek gedeponeerd. Een numerieke versie kan verkregen worden door een mail te sturen naar info@olivaint.be

HET EUROPA WEEKEND

Aan het begin van het tweede semester organiseert het Genootschap een Europa weekend. Vooraanstaande sprekers onderhouden de studenten over de geschiedenis, de actualiteit en de toekomst van Europa. Workshops, debatten, en lezingen maken deel uit van dit weekend waar ook buitenlandse delegaties uitgenodigd worden. Kortom een weekend waarin het accent op Europa ligt en waar internationale vriendschappen onderhouden of gestart worden.

Agenda