Alumni

In 2020 werd de basisstructuur van het Olivaint Genootschap verrijkt met een alumni commissie.

De alumni commissie heeft een drievoudige zorg; zorgen voor een verbinding van de Olivanisten door de jaren heen, zorgen voor verbinding tussen de alumni, en zorgen voor ontmoetingen tussen de verschillende generaties.

De commissie bestaat uit vier leden die elk voor 1 jaar, hernieuwbaar, aangesteld worden door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur en het bureau van de studenten worden vertegenwoordigd in de commissie en maken integraal deel uit van de commissie. Daarnaast zijn twee alumni lid van de commissie. De 4 leden verdelen onder elkaar verschillende taken onder andere bestaande uit logistiek, penningmeester en communicatie. Alle beslissingen worden met gezamenlijke instemming genomen.

De alumni commissie organiseert twee evenementen per jaar.  De commissie is ook nauw betrokken bij de organisatie van de viering van de 70ste verjaardag van het bestaan van het Olivaint Genootschap.

De commissie creëert zijn eigen bestaansmiddelen en is volledig afhankelijk van uw bijdrage bij evenementen.

Mocht u meer willen weten, ons ontmoeten of steunen zijn wij bereikbaar via email : alumni@olivaint.be

NEWS