STUDENTENKANTOOR

De studenten verkiezen elk jaar hun organisatie orgaan; het Bureau. Het bureau stelt een programma op voor het jaar. Het bureau neemt actief deel aan het organiseren van de activiteiten van het Genootschap en zorgt voor het naleven van de regels en instructies en het correct uitvoeren van de activiteiten.
Larissa de Thomaz
Larissa de Thomaz

Voorzitter

Amandine Oliviers
Amandine Oliviers

Vice-Voorzitter

Margot Timmers
Margot Timmers

Vice-Voorzitter

Simon Kieftenburg
Simon Kieftenburg

Externe betrekkingen

Annaëlle de Buck
Annaëlle de Buck

Externe betrekkingen

Verena Subelack
Verena Subelack

Externe betrekkingen

Elia Gabriëls
Elia Gabriëls

Schrijven en trainen

Bernard van Oost
Bernard van Oost

Opleiding

Alicia Focan
Alicia Focan

Schrijven en trainen

Blanche Tourpe
Blanche Tourpe

Sponsors & Alumni

Noha Haddad
Noha Haddad

Sociale media

NEWS