RAAD VAN BESTUUR

Het Olivaint Genootschap heeft het juridisch statuut van een VZW. De statuten werden op 1 april 1971 in het Staatsblad gepubliceerd en op 13 juli 1972 en 4 maart 1980 aangepast. Het Genootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit vrijwilligers verkozen door de Algemene ledenvergadering voor een termijn van 4 jaar. De raad van bestuur houdt toezicht op de activiteiten en de uitvoering door de leden. De raad van bestuur kan steunen op een financiële commissie.
Bernard van Maele
Bernard van Maele

Voorzitter

Fabienne  Legrand
Fabienne Legrand

Vice-Voorzitter

Philippe Lambrecht
Philippe Lambrecht

Secretaris

Marie-Thérèse  Stammeijer
Marie-Thérèse Stammeijer

Bestuur

Philippe Cuylaerts
Philippe Cuylaerts

Bestuur

Peter-Jan  SMET
Peter-Jan SMET

Bestuur

Marc Tonnon
Marc Tonnon

Bestuur

Yves  De Wilde
Yves De Wilde

Bestuur

François Géhot
François Géhot

Bestuur

Amand-Benoît Dhondt
Amand-Benoît Dhondt

Bestuur

NEWS