11 februari 2018

Welsprekendheidstornooi

Jaarlijks wordt in aanwezigheid van een publiek een welsprekendheidstornooi gehouden. Hieraan nemen een tiental vrijwilligers deel. De sprekers kiezen per twee een onderwerp en verdedigen respectievelijk het pro of contra. Een coach begeleidt hen gedurende de voorbereiding. De jury bestaat uit prominente deskundige personen. Die beoordeelt de betogen op inhoud, vorm en argumentatie van de stellingname.

In 2019 heeft de jury, voorgezeten door de heer R. Havaux, gedelegeerd bestuurder Bank Delen, als laureaten benoemd:

Prijs Jean-Jacques Masquelin

Eerste prijs
Maarten Hawinkel“Pleidooi voor de matigheid”

Tweede prijs
BrunoTerlinden“Echec et mat”

Derde prijs, ex aequo
Maarten Ulrix“De Toren van Babel: Archaïsche Mythe of Hedendaagse Realiteit?”         
Gabriël Maroy“Peut-on vouloir le Mal”

Prijs van het publiek
BrunoTerlinden“Echec et mat”

Artikel over het welsprekendheidstornooi 2019

 

Programma’s
20212020 – 2019 – 2018201720162015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010

 

video