Welsprekendheidstornooi 2019

Beraadslaging en uitslag

De jury trekt zich terug om te beraadslagen. Voor de prijs van het publiek brengt eenieder zijn voorkeur uit op een stembriefje. Dan is het woord aan Dhr. A. Henry de Frahan, oud-lid van het Olivaint. Met humor blikt hij terug op de prestaties van de kandidaten. Zijn gevatte syntheses, geïllustreerd met cartoons, brengen zowel de deelnemers als de zaal hartelijk aan het lachen.

De jury is samengesteld uit Dhr. R. Havaux, gedelegeerd bestuurder Bank Delen, Dhr. J. Swinnen, ere-ambassadeur van Z.M de Koning, Mr. M. Schoups, stafhouder van de Balie Provincie Antwerpen, Dhr. E. De Ruydts, notaris, Mr. F. Legrand, ondervoorzitter Olivaint Genootschap. Zij staan voor een bijna onmogelijke opdracht, zo hoog is het niveau dat de kandidaten dit jaar aan de dag gelegd hebben.

Na een lange beraadslaging -het niveau van de deelnemers lag zo hoog- luidt de uitslag, met een ex aequo voor de derde plaats:

Prijs Jean-Jacques Masquelin

Eerste prijs
Maarten Hawinkel, “Pleidooi voor de matigheid”

Tweede prijs
BrunoTerlinden“Echec et mat”

Derde prijs, ex aequo
Maarten Ulrix, “De Toren van Babel: Archaïsche Mythe of Hedendaagse Realiteit?”         
Gabriël Maroy, “Peut-on vouloir le Mal”

Prijs van het publiek
BrunoTerlinden“Echec et mat”

p
In de unieke salons op de derde verdieping worden de gasten verwend met een receptie, aangeboden door Bank Delen. Terwijl de mensen volop genieten van al het lekkers, praten ze na over het tornooi. Ze zijn het allemaal eens. De kandidaten hebben het beste van zichzelf gegeven en het Olivaint Genootschap op een lovenswaardige manier vertegenwoordigd. Het was een indrukwekkend tornooi! De avond is in alle opzichten geslaagd.

Dit succes is tot stand gekomen dankzij de waardevolle steun en inzet van velen. Het Olivaint Genootschap dankt Bank Delen, haar personeel en leidinggevenden en allen die meegewerkt hebben bijzonder hartelijk!