9 maart 2017 – Jaarlijks welsprekendheidstornooi

Op 9 maart heeft het jaarlijks Olivaint welsprekendheidstornooi binnen het prestigieuse kader van het auditorium ING plaats gehad. 12 Olivaints hebben, afwisselend in beide landstalen, sterke prestaties gebracht. Het applaus van het publiek was welverdiend.

De jury, voorgezeten door de heer Paul Maffei, Voorzitter van het Hof van Cassatie, heeft als laureaten benoemd:
Henri de PLAEN (F) eerste laureaat, Prijs Jean-Jacques Masquelin
Jan RITZEN (N) tweede laureaat
Jean-Benoit HENRY de HASSONVILLE (F) derde laureaat

De prijs van het publiek werd toegekend aan:
Henri de PLAEN

Het Olivaint Genootschap feliciteert alle deelnemers en dankt de voltallige jury, de sponsors ING en Fonds Baillet Latour en het talrijk opgekomen publiek voor hun steun.