11 februari 2018

Themavergaderingen

Rekening houdend met de academische kalenders, wordt om de twee weken een themavergadering gehouden in Brussel, telkens op een zaterdagnamiddag.

De activiteiten vinden plaats in beide landstalen, waarbij iedereen zich uitdrukt in de taal van zijn keuze. De bijeenkomsten beginnen met oefeningen in spreekvaardigheid en de verbetering van de journalistieke bijdragen gepubliceerd in ‘Contact’. Nadien geeft een gastspreker een voordracht.

Data van de vergaderingen

2021-2022

p

 

Journalistiek

Beurtelings schrijven enkele studenten een journalistieke bijdrage voor ons tijdschrift, dat voor iedere themavergadering verdeeld wordt en ook op deze site gepubliceerd wordt. De artikelen behandelen een maatschappelijk onderwerp naar keuze en worden door professionelen besproken tijdens de vergadering.

Elk jaar wordt aan de auteur van het beste artikel een prijs uitgereikt. De studenten worden ook aangemoedigd een opiniestuk te schrijven en in de Belgische pers te publiceren.

Tijdschrift Contact

 p

 

Spreekvaardigheid

Oefening baart kunst. Dit gaat zeker op voor spreekvaardigheid. Met diverse oefeningen versterken de leden hun zelfvertrouwen om in het openbaar te spreken.  In een voorbereid betoog over een opgelegd thema moet de spreker letten op synthese, stellingname en overtuigingskracht.

Er worden ook improvisaties over actuele onderwerpen gehouden, of nog, korte oefeningen in overreding en argumentatie over een vrij te kiezen onderwerp. Bij alle spreekoefeningen is een corrector aanwezig die constructief commentaar geeft over vorm, inhoud en overredingskracht. De leden zelf geven ook hun kritische mening en eventuele raad.

p

 

 Voordracht door gastspreker

Tijdens de tweede helft van de vergadering geeft een prominente gastspreker een voordracht.

Rechtstreeks van een expert leren de leden bij over een onderwerp van politieke, economische, wetenschappelijke of culturele aard. Technologie, milieu of maatschappelijke onderwerpen kunnen even goed aan bod komen. Daarna is er gelegenheid tot vragen stellen en ontstaat er regelmatig een debat.