23 februari 2018

Studiesessie

Concept

Doel van de jaarlijkse studiereis van het Olivaint Genootschap is dat de leden in België een multidisciplinaire studie voorbereiden, op reis via veldwerk de gevonden informatie aanvullen of verbeteren en na terugkeer alle dossiers op overzichtelijke wijze samenvatten. Zij moeten de nodige kritische zin ontwikkelen inzake het algemeen belang of de “res publica”. De studiereis vormt een ervaring in teamwork en samenleven.

 

Voorbereiding

Aan het begin van het academiejaar bepaalt de raad van bestuur, na samenspraak met de leden, een bestemming die centraal staat in de actualiteit. Het reisprogramma wordt gedurende het jaar door de studenten voorbereid in samenwerking met de raad en de Belgische ambassade in het bezochte land. Het patronaat van de studiereis door de FOD Buitenlandse Zaken, waarop traditioneel mag gerekend worden, is van primordiaal belang. Dit maakt het mogelijk een programma van hoog niveau en met buitengewone kansen samen te stellen.

Elke deelnemer kiest uit een lijst van onderwerpen en bereidt op basis van de beschikbare informatie in België een dossier voor. Tijdens de laatste themavergadering geven de leden een presentatie van hun voorstudie.

 

p

De studiereis

De reis vindt plaats in juli en duurt twee tot drie weken. Op de agenda staan ontmoetingen met plaatselijke politieke leiders, bedrijfsbezoeken en gedachte-uitwisselingen met de lokale bevolking, in het bijzonder met studenten. Elke deelnemer toetst kritisch zijn vooraf verzamelde informatie aan de realiteit en vervolledigt zijn onderwerp. Het programma voorziet ook sociale en culturele activiteiten.

 

Rapport

Eens terug in België, werken de deelnemers hun studieverslag verder uit en geven een eerste presentatie tijdens het vormingsweekend. De definitieve versies worden gebundeld in het rapport, dat gepubliceerd wordt en neergelegd bij de Koninklijke Bibliotheek van België. Geïnteresseerden kunnen op verzoek een digitale versie bekomen.

 

p

 

Lijst van de bestemmingen

Port-Cros (1957), Israël (1958), Marokko (1959), Sicilië (1960), Senegal (1961), Oost-Berlijn (1962), Israël (1963), Mexico (1964), Tunesië (1965), Ivoorkust (1966), Venezuela (1967), Iran (1968), Quebec (1969), Algerije (1970), Gabon (1971), Chili (1972), Thailand (1973), Tanzania (1974), Costa Rica (1975), Maleisië (1976), Kameroen (1977), Peru (1978), Indonesië (1979), Zaïre (1980), Paris (1981), Egypte (1982), Spanje (1984), het project ESPRIT (European Stategic Program for Research and Development in Information Technologies) in Europa (1987), China en Hong-Kong (1988), Togo (1989), Bolivia (1990), Tsjecho-Slovakije (1991), Jordanië ( 1992), Japan (1993), Wit-Rusland (1994), Marokko (1995), Verenigde Staten van Amerika (1996), Polen (1997), Toekomst en noodlot van de Europese Unie (1999), Cuba (2000), Slovenië (2001), Griekenland (2002), Ierland (2003), Hongarije (2004), Turkije (2005), Chili (2006), Rusland (2007), New York/Washington: behoorlijk bestuur op wereldvlak (2008), Rome : Italië/Vaticaan/FAO (2009), Armenië en Nagorno-Karabach (2010), Canada (2011), Duitsland (2012), Burundi & Rwanda (2013), Bergen (2014), Zuid-Korea (2015), Baltische staten (2016), Islamitische Republiek Iran (2017), Kroatië (2018), India (2019).