11 februari 2018

Steun Olivaint

Zonder de bereidwillige medewerking van onze gastsprekers, verbeteraars en andere personaliteiten zouden wij onze doelstellingen niet kunnen realiseren. Wij zijn hen hiervoor ten zeerste erkentelijk.

Evenzeer zou het Olivaint Genootschap zonder de steun van zijn partners en sponsors, alsook van zijn vrienden en oud-leden niet kunnen voortbestaan.

De lijst van donoren bevindt zich vooraan in de rapporten van de studiesessies.

Indien u ons wilt steunen, kunt u een gift doen op onze bankrekening BE73 3101 6608 0860.

Het Olivaint Genootschap staat open voor voorstellen van structurele samenwerking.