11 februari 2018

Rapporten studiereizen

Na iedere studiereis wordt een rapport opgesteld op basis van de studieverslagen van de deelnemers. Elke student behandelt een specifiek onderwerp teneinde alle aspecten van het land te belichten. De verslagen worden opgemaakt in overeenstemming met de regelgeving voor wetenschappelijke literatuur. Ze worden nagelezen en gebundeld tot het studierapport. Dit wordt gepubliceerd en is voor inzage ter beschikking bij de Koninklijke Bibliotheek van België. Geïnteresseerden kunnen op verzoek een digitale versie bekomen.