Privacy verklaring van het Olivaint Genootschap

 

Vanzelfsprekend respecteert het Olivaint Genootschap de privacywetgeving ter zake.
Wat dit concreet wil zeggen, vindt u hieronder terug.

Hoe verzamelt het Olivaint Genootschap persoonlijke gegevens?

 • Het Olivaint Genootschap verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt, of die derden aan ons meedelen in het kader van zijn activiteiten (bv. het dossier van een kandidaat lid, een sponsor, gegevens van leveranciers).

Welke persoonlijke gegevens verwerkt het Olivaint Genootschap?

 • Het Olivaint Genootschap verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een dienst in het kader van de activiteiten van zijn leden of door derden aangevraagd.
 • Wij verzamelen verschillende types van persoonsgegevens, die vanzelfsprekend beperkt blijven tot het strikt noodzakelijke. Om onderstaande diensten die u aan het Olivaint Genootschap vraagt correct uit te voeren, hebben wij volgende gegevens nodig:
  • Voor het inschrijven van een evenement:
   Naam/voornaam/e-mail/straat/nummer/postcode/gemeente
  • Voor het bestellen van een publicatie:
   Naam/voornaam/e-mail/straat/nummer/postcode/gemeente
  • Voor het overmaken van een gift online:
   Bedrag/naam/voornaam/e-mail/straat/nummer/postcode/gemeente
   Via Ingenico, onze partner voor betalingsverrichtingen:
   nummer van de bankkaart of credit card/vervaldag/titularis van de kaart
  • Voor het abonneren op een algemene of thematische e-news:
   Mailadres
  • Om de website en de artikels die erop gepubliceerd worden, alsook de newsletters te illustreren:
   Foto’s/films
  • Voor het indienen van een kandidatuur als lid
   CV/ Naam/voornaam/e-mail/straat/nummer/postcode/gemeente
  • Voor het aanmaken van een login op de website:
   Naam/voornaam/e-mail

Wanneer en waarom verwerkt het Olivaint Genootschap persoonlijke gegevens?

 • Het Olivaint Genootschap verzamelt en verwerkt uw gegevens voor het uitvoeren van de gevraagde diensten binnen het kader van zijn missie. Het Olivaint Genootschap verwerkt deze gegevens enkel in bepaalde gevallen:
  • indien u hier expliciet de toestemming voor gaf; of
  • indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bv. uw adres om een publicatie op te sturen of uw bankrekeningnummer om financiële steun uit te keren); of
  • indien we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken (bv. uw rijksregisternummer om een fiscaal attest te kunnen aanleveren); of
  • indien het van publiek of legitiem belang is (bv. bekendmaking op onze website van organisaties en personen die financiële steun ontvingen).

Hoe behandelt het Olivaint Genootschap persoonlijke gegevens?

 • Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst (tenzij er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de paragaaf hierboven):
  • Schrijft u zich bijvoorbeeld in voor één of meerdere nieuwsbrieven, dan gebruiken wij uw gegevens enkel om u deze nieuwsbrieven te bezorgen. Elke nieuwsbrief geeft u ook de mogelijkheid om u uit te schrijven.
 • We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
 • Wij delen uw persoonsgegevens met dienstverleners van het Olivaint Genootschap enkel voor zover als nodig voor de uitvoering van de dienstverlening.
 • Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden zonder uw toestemming.

Bewaart het Olivaint Genootschap mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?

 • Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

 • Wilt u uw contactgegevens raadplegen, iets wijzigen of schrappen, neem dan contact op met de GDPR verantwoordelijke via het mailadres info@olivaint.be.

Cookie-beleid

 • Het Olivaint Genootschap behoudt zich het recht voor cookies te gebruiken om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren.