21 februari 2018

Organisatie

Leden

De leden van het Olivaint Genootschap zijn student aan een Belgische universiteit of hogeschool en hebben reeds twee jaar van hun studieopleiding volbracht.

Het Olivaint programma bestaat uit een cyclus van 2 jaar. De studenten die het volledige traject actief hebben afgelegd, ontvangen een deelnemingscertificaat. Daarna treden ze toe tot de alumni van het Olivaint Genootschap.

LEDEN 2021-2022

Het Bureau

Het studentenbestuur draagt intern de naam Bureau. De voorzitter en ondervoorzitter worden jaarlijks door de leden verkozen. De overige bestuursleden worden gecoöpteerd. Het Bureau stelt een beleidsplan op voor zijn werkingsjaar. Het neemt actief deel aan de organisatie van de activiteiten en waakt over de naleving van de voorschriften en over het goede functioneren van alle werkzaamheden van het OGB.

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur ziet toe op de werking van het “ Studentenbureau ”, biedt logistieke ondersteuning en waakt over het respect van de basisfilosofie van het Olivaint Genootschap. De raad beslist ondermeer over de reglementen en de programma’s van het OGB, bepaalt de werkmethodes en benoemt de technische raadgevers.

Alumni

Het Olivaint Genootschap kan rekenen op een netwerk van meer dan 1.100 oud-leden. Met hun actieve bijdragen als gastspreker of corrector en hun financiële steun verzekeren de alumni het voortbestaan van de vereniging. Zo bieden ze de kans aan nieuwe generaties studenten om de Olivaint opleiding te volgen.

Getuigenissen van Alumni