Olivaint in India – juli 2019

 

Een groep van 14 studenten en begeleiders, allen lid van het Olivaint Genootschap van België, namen deze zomer deel aan een studiesessie in India. De sessie van 3 weken was georganiseerd met de intellectuele ondersteuning van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de St. Aloysius Universiteit van Mangalore . Ze was de slotactiviteit van het Olivaint jaar 2018-2019.

 

India zien en dan …

… niet sterven zoals in Venetië, dat ten onder gaat aan massaal toerisme, stijgende wateren en industriële vervuiling,

… India zien en dan nadenken over de toekomst van deze planeet, de verdeling van de beschikbare middelen, het beheer van grote aantallen, de aanwezigheid ​​van verschillende religies, de gevaren van nationalisme en extremisme …, maar evenzeer over heel andere onderwerpen …, over de schoonheid die kan schuilen in een enkel gebouw, de Taj Mahal, over de mentale representaties van de schepping, de Indische godheden en mythologie, overtuigingen, astrologie …, over het sociale systeem van kasten, over de plaats van vrouwen in de Indische samenleving, over de moderniteit en de technologieën die de uitdagingen van voeding, onderdak, onderwijs, zorg en samenleven van 1.300.000.000 Indische burgers zullen oplossen.

Dit waren allemaal thema’s die naar voren kwamen tijdens de voorbereiding van de reis.

India maakt deel uit van de toekomst van de wereld. Vandaag woont 1/5 van de huidige wereldbevolking daar, morgen nog meer. En al deze mannen en vrouwen leven niet enkel van liefde en zoet water, maar hebben ook nood aan energie, ruimte, consumptie, uitwisselingen !!!, allemaal middelen die gedeeld moeten worden.

… Ga met Olivaint naar India op studiereis en schrijf nadien je rapport.

Dit zijn de doelstellingen bij het vertrek op 1 juli.

Drie weken in India, eerst in Delhi om een ​​macro-uitleg te krijgen over het land en de uitdagingen voor de komende decennia. Dan Mangalore voor een meer micro-visie op de samenleving en uiteindelijk de pracht van de geschiedenis doorheen de Mogol monumenten in Jaipur en Agra.

… Missie volbracht? Wie zal het zeggen?

De studenten zullen hun indrukken meebrengen, hun feedback geven over de sessie en hun rapporten schrijven. Eén ding is zeker, we zijn weer wijzer, volwassener geworden, beter bewust van de realiteit van de wereld en van de uitdagingen voor de samenlevingen ten zuiden van de Hymalaya, afhankelijk van de watervoorraden en waarvan nog steeds 50% leeft van landbouw.

Een Olivaint-studiesessie is altijd bijzonder.

Met z’n allen kijken we naar de samenlevingen die de planeet bevolken en proberen we de verschillen te zien en te begrijpen, waarom en hoe elke groep, elke politieke, economische structuur zo in elkaar zit.

Er is geen eenduidige oplossing voor de uitdagingen van het leven op aarde. Bovenal is er behoefte aan kennis, vriendelijkheid, zelfbeheersing en gematigdheid. Dit zijn geen aangeboren deugden. Ze vereisen geduldig en constant leren. Het zijn deze deugden die het Olivaint Genootschap van België met zijn intellectuele benadering en ingesteldheid tracht te bevorderen en te verspreiden.

Elk jaar wordt een studiebestemming gekozen om de studenten van Olivaint in staat te stellen een brede en gedocumenteerde visie op een land of een thema te verwerven. Tijdens de sessie kan elke deelnemer zijn intellectuele vermogens oefenen, actoren uit het publieke leven en wereldburgers ontmoeten en zich trainen in schrijven en spreken in meerdere talen.

2019 was het jaar van India… 2020 zal de studiesessie naar een nieuwe horizon leiden.

En als we nu eens een ideale stad op de Maan zouden bestuderen?

 

Philippe Lambrecht voor het O.G.B.