11 februari 2018

Historische schets

In de zomer van 1954 nemen enkele Belgische retoricastudenten deel aan een seminarie van de Conférence Olivaint van Parijs in Port Cros. In twee weken leren zij door schriftelijke oefeningen, debatten en discussieateliers het unieke karakter van de vereniging kennen.

Onder voorzitterschap van Pater George Haumont s.j. wordt in datzelfde jaar het Olivaint Genootschap van België opgericht. De studenten verkiezen enkelen onder hen om het bestuur te vormen en geven dit de naam ‘Bureau’. Drie technische adviseurs staan hen bij.

Aanvankelijk zijn de leden hoofdzakelijk afkomstig uit Brussel, maar gaandeweg breidt de groep zich uit en treden er studenten toe uit diverse faculteiten van andere universiteiten. Het niveau van de activiteiten wordt opgevoerd. De leden gaan zich oefenen in het schrijven van journalistieke opiniestukken. Ze houden betogen en leren improviseren. Alle oefeningen worden door critici beoordeeld.

 

Tijdlijn

Oprichting

1875 Oprichting van La Conférence Olivaint de Paris door  Pater Pierre Olivaint s.j.
1954 Oprichting van het Olivaint Genootschap van België onder voorzitterschap Pater George Haumont s.j.

De leden zijn voornamelijk afkomstig uit Brussel

Eerste verruiming

1955 Twee studenten van Faculteiten “Notre Dame de Namur”
1957 De bijeenkomsten beginnen met een lunch gevolgd door een voordracht van een gastspreker

Het tijdschrift ’Contact’ verschijnt voor het eerst met daarin de samenvatting van de vorige voordracht en de journalistieke bijdragen van de leden

Het Olivaint Genootschap dringt door in Vlaanderen : start van een werkgroep in de Ugent

1958 Eerste welsprekendheidstornooi

Eerste buitenlandse studiereis

Officialisatie en erkenning
1971 Het Olivaint Genootschap wordt een vzw
1981 Overlijden van Pater George Haumont

Oprichting van een raad van bestuur met als voorzitter de heer Jean-Jacques Masquelin

2004 Het Olivaint Genootschap wordt een koninklijke vereniging
2005 In aanwezigheid van Prins Filip van België, viering van de 50e verjaardag met een colloquium in het Egmontpaleis
Internationale samenwerking