Dank voor steun en medewerking 2018-2019

Het Olivaint Genootschap van België mag met voldoening terugblikken op het voorbije werkingsjaar en wil daarbij zijn erkentelijkheid betuigen aan allen die met hun bereidwillige medewerking en steun bijgedragen hebben aan de realisatie van de activiteiten.

Hartelijk dank vanwege de studenten en de Raad van Bestuur!

Gastsprekers (chronologische volgorde)

Tijdens het opleidingsweekend:
Meester Jennifer Waldron
De heer Rik Van Cauwelaert
De heer Thomas Leysen
Professor Dr Rik Torfs,
Professor Dr Pierre Defraigne
Mevrouw Valerie Deridder
De heer Eric Paradis
De heer Nicolas Brahy
Op de tweewekelijkse  vergaderingen:
De heer Jacques van Ypersele
De heer Antoine Henry de Frahan
Mevrouw Bianca Debaets
Mevrouw Eva Saenz-Diez
Professor Dr Bernard Coulie
Professor Dr Jean-Pascal van Ypersele
Meester Patrick Van Leynseele
Ere-Ambassadeur Johan Swinnen
Mevrouw Alexia Bertrand
Professor Dr Bruno Colmant

Jury en coach voor het welsprekendheidstornooi

De heer R. Havaux, gedelegeerd bestuurder Bank Delen, Voorzitter van de jury
Ere-Ambassadeur Johan Swinnen, lid van de jury
Meester M. Schoups, lid van de jury
De heer E. De Ruydts, lid van de jury
Meester F. Legrand, lid van de jury
De heer François Géhot, coach

Bank Delen,

die door het tornooi in haar gebouwen te laten plaats vinden, voor een prachtige locatie zorgde en eenieder buitengewoon onthaald heeft.

Het publiek,

dat op het welsprekendheidstornooi met zijn aandacht en enthousiasme de deelnemers stimuleerde om het beste van zichzelf te geven.

Diplomaten in België en in India,

wier medewerking van onschatbare waarde was bij de voorbereiding van, zowel als tijdens de studiessessie.

Sponsors en eenieder die steun biedt.