Bijeenroeping algemene vergadering – 7 juni 2018

Uitnodiging voor de leden van het Olivaint Genootschap van België

3/06/2017

Beste vrienden,

Het is mij een groot genoegen U uit te nodigen op de algemene vergadering die zal gehouden worden op woensdag 07 juni 2017 vanaf 19.15 uur – in de Prins Albert Club ,Karmelietenstraat 20 , 1000  te  Brussel.

Dagorde:

  1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 juni 2017
  2. Moreel verslag 2017-2018
  3. Raad van Bestuur: ontslagen, vernieuwingen van mandaten, benoemingen
  4. Financiën: rekeningen 2017 – verslag van de rekeningencommissaris – begroting 2018, bijdrage
  5. Wijziging van de statuten. Pm

Ter herinnering, artikel 17, 4de lid van de statuten: Indien twee derde van de leden niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de eerste vergadering, kan een tweede vergadering samengeroepen worden, die geldig zal kunnen beraadslagen, onafhankelijk van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en de wijzigingen kunnen aanvaarden conform de meerderheden voorzien bij alinea 2 of alinea 3.

  1. Agenda van het OGB: academisch jaar 2018-2019 (PhL)
  2. Varia

Met vriendelijke groeten,

 

Philippe Lambrecht,

Voorzitter

De leden die niet aan de algemene vergadering kunnen deelnemen, kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander lid. Elk lid mag maximaal vijf stemmen vertegenwoordigen, onafhankelijk van het aantal mandaten dat hij gekregen zou hebben.

Dagorde Algemene Vergadering van 7 juni 2018 en volmachtformulier