Bianca Debaets – 10.11.2018

BRUISEND BRUSSEL: UITDAGINGEN EN TROEVEN

 

Bianca Debaets is Staatssecretaris in de Brusselse regering en lid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Na haar studies vertaler-tolk vestigde zij zich in Brussel. Ze voelde zich aangetrokken door de creatieve diversiteit van die grootstad, maar zag tegelijk dat tal van toestanden om verbetering riepen. Haar doel was zich in te zetten voor de vele minderheden en het samenleven tussen culturen en gemeenschappen te promoten. Ze werd met haar sociaal engagement opgemerkt door minister Jos Chabert en ging op zijn kabinet werken, waar ze veel leerde over Brussel, haar gemeenschappen, polititek, ordonnanties en technische kantjes.

In 2006 werd ze verkozen als gemeenteraadslid in Elsene, in 2009 als volksvertegenwoordiger in het Brussels parlement en in 2012 stond Bianca Debaets voor de  gemeenteraadsverkiezingen op de Brusselse lijst en werd ze als enige CD&V‘er op de cdH-lijst verkozen. In 2014 verscheen haar boek Tien geboden voor Brussel. Korte tijd daarna werd ze opnieuw verkozen en werd Staatssecretaris in de nieuwe Brusselse regering.

Bianca Debaets is nu verantwoordelijk voor Verkeersveiligheid, Informatica en Digitalisering,  Gelijke Kansen,  Dierenwelzijn en Ontwikkelingssamenwerking. In de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Gezondheid, Welzijn, Gezin en Gelijke Kansen.