Michael Vlerick – 15.02.2020

‘DE TWEEDE VERVREEMDING ~ HET TIJDPERK VAN DE WERELDWIJDE SAMENWERKING’

Michael Vlerick is wetenschapsfilosoof en doceert aan de universiteit van Tilburg. Na zijn Master Filosofie aan de KU Leuven (2005) en ‘One-year graduate studies’ in Political Sciences aan de American University of Cairo (2007), doctoreerde hij in Filosofie aan de Stellenbosch University (South-Africa, 2012). In het kader van een Post-doctoral research fellowship werkte hij van 2013 tot 2016 aan de University of Johannesburg. Sinds 2017 is hij Assistant Professor aan de Tilburg University.

In het verleden onderzocht Michael Vlerick de grenzen en de status van menselijke kennis vanuit de vaststelling dat cognitieve vermogens het product zijn van evolutie door natuurlijke selectie. Momenteel denkt hij vooral na over hoe onze samenleving tot stand is gekomen (de culturele evolutie van sociale instellingen) en hoe we haar kunnen verbeteren. Hij gelooft dat de sleutel tot de oplossing van wereldproblemen zoals armoede, klimaatverandering en massamigratie ligt in wereldwijde samenwerking. De voordracht draagt de titel van zijn boek, verschenen in maart van dit jaar. Michael Vlerick zal aantonen dat samenwerken in de natuur van de mens zit en dat dit ook op wereldschaal geen utopie hoeft te zijn.