Choix de langue
Partager sur LinkedIn Partager sur Google Bookmarks Partager sur Facebook Partager sur Twitter Partager par e-mail Imprimer
News News News News News News News News News News News News News News News News News News
Home Presentatie Activiteiten Agenda Publicaties Bestuur Geschiedenis Multimedia Steun Contact Links Hoe word je lid? Necrologie

Olivaint Genootschap van België

   Copyright 2011 - 2014 - Olivaint Genootschap van België  | Contact | Steun | Sitemap | Wettelijke vermeldingen |

Journalistiek


Bijkomend de thematische vergaderingen, moeten de leden ook journalistieke teksten schrijven voor het tijdschrift van het Olivaint Genootschap -Contact” - dat verdeeld wordt tijdens de vergaderingen. De journalistieke oefeningen maken ook deel uit van het programma. Deze worden ook gecorrigeerd door professionelen. Elk jaar wordt er een prijs aan de auteur van het beste artikel uitgereikt. De studenten worden ook aangemoedigd een journalistiek artikel te schrijven dat in de Belgische pers verschijnt.


De spreekkunst


De mondelinge spreekoefeningen laten de leden toe zich in te werken in de technieken van welsprekendheid en het verwerven van een zeker zelfvertrouwen bij het spreken in het openbaar. In de opgelegde thema’s wordt een duidelijke synthese en overtuigingskracht in het betoog benadrukt. Improvisatieoefeningen tijdens de activiteiten worden ook naar voren gebracht, of gewoonweg een oefening met overtuigingskracht over een welbepaalde opinie met weerlegging van argumenten. De waaier van de mondelinge oefeningen zijn zeer divers. Deze oefeningen vinden plaats in aanwezigheid van een corrector, die kritische aanmerkingen toebrengt naar vorm en inhoud en overredingskracht. De studenten geven onderling ook hun mening en raadgeving.

De conferenties en debatten


Tijdens elke vergadering, hebben de leden de gelegenheid om Belgische prominenten uit de politieke, economische, culturele of sociale wereld te ontmoeten. Dit is een opportuniteit om informatie in te winnen. De studenten debatteren over een welbepaald onderwerp met de spreker “met kennis van zaken”.


Academisch programma van de vergaderingen 2015-2016


Programma van de voorgaande jaren

Thematische Vergaderingen


Gedurende het academische jaar worden er 10 vergaderingen op zaterdagnamiddag gehouden te Brussel. Deze vergaderingen omvatten 3 thematische activiteiten:
Menu activiteiten