Choix de langue
Partager sur LinkedIn Partager sur Google Bookmarks Partager sur Facebook Partager sur Twitter Partager par e-mail Imprimer
News News News News News News News News News News News News News News News News News News
Home Presentatie Activiteiten Agenda Publicaties Bestuur Geschiedenis Multimedia Steun Contact Links Hoe word je lid? Necrologie

Olivaint Genootschap van België

   Copyright 2011 - 2014 - Olivaint Genootschap van België  | Contact | Steun | Sitemap | Wettelijke vermeldingen |

Financiering en schenkingen


Het Olivaint Genootschap beschikt niet over dotaties of gestructureerde financieringen, en heeft niet het recht inningen te doen bij de leden. De werken worden voornamelijk gefinancierd door middel van giften door sponsors van bedrijven, oud-leden en vrienden van het Genootschap.  Via deze weg wensen wij onze dankbetuigingen aan te bieden aan alle personen die ons steunen. De lijst van donoren bevindt zich in de eerste bladzijden van de rapporten van de studiesessies.


U kunt ook een gift doen op rekening nr. 310-1660808-60 (IBAN: BE73 3101 6608 0860 – BIC: BBRUBEBB), hiervoor reeds onze oprechte dank voor uw medewerking.


Aangezien wij een erkende culturele en vormende vereniging zijn en dit sinds 1986, is het Genootschap bevoegd verklaard om fiscaal aftrekbare attesten af te leveren vanaf een bedrag hoger of gelijk aan 40 €.


Brochure FR/NL


Brochure EN


Mecenaat & sponsoring


Als interuniversitair centrum voor politieke vorming van studenten in o.a. burgerzin, dienst aan de gemeenschap wordt het OGB gesteund door:

Rotary Bruxelles Sud