Choix de langue
Partager sur LinkedIn Partager sur Google Bookmarks Partager sur Facebook Partager sur Twitter Partager par e-mail Imprimer
News News News News News News News News News News News News News News News News News News
Home Presentatie Activiteiten Agenda Publicaties Bestuur Geschiedenis Multimedia Steun Contact Links Hoe word je lid? Necrologie

Olivaint Genootschap van België

   Copyright 2011 - 2014 - Olivaint Genootschap van België  | Contact | Steun | Sitemap | Wettelijke vermeldingen |

Presentatie


Objectief


De Koninklijke Vereniging Olivaint Genootschap van België vzw. (afgekort “Olivaint Genootschap”) werd in 1954 opgericht. Het is een vormingscentrum over het “behoorlijk bestuur” waarbij de instellingen, normen, procedures en houdingen bestudeerd worden, die invloed hebben op het uitoefenen van gezag op zowel lokaal, nationaal als internationaal niveau. Haar doel is aan de geïnteresseerde studenten een bijkomende vorming te geven, met het oog op een toekomstige uitoefening van professionele verantwoordelijken die getuigt van een inzet ten dienste van de maatschappij.


Statuten van het Olivaint Genootschap van BelgiëNormen


De aangeboden opleiding door het Olivaint Genootschap is gebaseerd op de volgende normen:Het aanvaarden met deze vereisten en normen is een toetredingswaarde voor zowel de leden als de genodigden van het Olivaint Genootschap.Project


Het volledige Olivaint project bestaat uit een academische cyclus van 2 jaar, en omvat de volgende onderwerpen:De studenten die het volledige traject van het tweejarige project nauwkeurig gevolgd hebben, ontvangen een deelnemingscertificaat. De praktische en organisatorische punten zijn vermeld in het Huishoudelijk Reglement.(Huishoudelijk Reglement).


Reglement interne orde


Het Olivaint Genootschap ziet erop toe een internationale ontwikkeling aan het Project te geven, meerbepaald door ontmoetingen met derden van andere buitenlandse associaties waarvan het objectief en de waarden gelijklopend zijn (zien Links).


Het Olivaint Genootschap contacteert oud-studenten om deel te nemen aan dit Project en de waarden te respecteren.


Hierbij de inlichtingenbrochure:


Tweetalige Olivaint brochure


Engels Olivaint brochure

#top