11 februari 2018

Word lid

Je bent intellectueel nieuwsgierig en hebt grote belangstelling voor actuele thema’s en problemen in de wereld. Je hebt hierover een mening, die je graag verdedigt. Je hebt altijd respect voor de mening van een ander en legt de lat voor jezelf hoog. Je beheerst het Nederlands en het Frans.

Een activiteit bijwonen? Kom naar het welsprekendheidstornooi of de opendeur themavergadering.

Lid worden van onze vereniging houdt engagement in. Je participeert gedurende twee jaar aan alle activiteiten. Uitzondering wordt toegekend voor een Erasmus afwezigheid.

Lees hier het Reglement Interne Orde.

Wil je je kandidaat stellen?

Bezorg ons je dossier met CV en motivatiebrief. Belicht je bijzondere kwaliteiten en vaardigheden. Motiveer je kandidatuur. Wat spreekt je aan in het Olivaint Genootschap? Waarnaar ben je op zoek? Hoe wil je je inzetten? Heb je voldoende tijd om aan alles deel te nemen?

Je dossier wordt bestudeerd. Bij weerhouding word je uitgenodigd voor een onderhoud. De behandeling van kandidaturen vindt ieder jaar plaats in september.

De data voor het indienen van een dossier en voor de interviews worden later meegedeeld.

Slider