11 februari 2018

Welsprekendheidstornooi

Jaarlijks wordt in aanwezigheid van een publiek een welsprekendheidstornooi gehouden. Hieraan nemen een tiental vrijwilligers deel. De sprekers kiezen per twee een onderwerp en verdedigen respectievelijk het pro of contra. Een coach begeleidt hen gedurende de voorbereiding. De jury bestaat uit prominente deskundige personen. Die beoordeelt de betogen op inhoud, vorm en argumentatie van de stellingname.

In 2018 heeft de jury, voorgezeten door de heer Mark Eyskens, Minister van Staat, als laureaten benoemd:

Clément Trouveroy (F), eerste laureaat, prijs Jean-Jacques Masquelin
Pierre-Louis Renard (F), tweede laureaat
Pierre-Charles de Dorlodot (F), derde laureaat

De prijs van het publiek werd toegekend aan:
Pierre-Louis Renard