11 februari 2018

Vormingsweekend

Aan het begin van het academiejaar is er een informatie- en vormingsweekend. De leden krijgen uitleg over de algemene werking van het Olivaint Genootschap. Gastsprekers geven voordrachten, waarna debatten volgen. Er worden groepsateliers georganiseerd. Het doel van het weekend is binnen de nieuwe groep een band te creëren, die de samenwerking gedurende het jaar bevordert.

Programma 2019

Zaterdag 5 oktober
09u15 – 17u30 Dhr. Stephan BROECKX 
The return of refugees at the end of a conflict’
Casestudy & workshops 
12u45 – 14u00 Lunch
Zondag 6 oktober
09u15 Prof. Dr. Bruno COLMANT 
‘Du Bitcoin au Libra : vers la plus grande révolution monétaire en 3 siècles’
11u15 Mw. Lieve APERS
‘Slimme businessmodellen met impact’
12u45 – 14u00 Lunch
14u15 Voorstelling van de studiesessie 2019 in India,
omkaderd door Dhr. François GÉHOT, coach

Artikel over het vormingsweekend 2019