11 februari 2018

Vormingsweekend

Aan het begin van het academiejaar is er een informatie- en vormingsweekend. De leden krijgen uitleg over de algemene werking van het Olivaint Genootschap. Gastsprekers geven voordrachten, waarna debatten volgen. Er worden groepsateliers georganiseerd. Het doel van het weekend is binnen de nieuwe groep een band te creëren, die de samenwerking gedurende het jaar bevordert.

Programma 2018

Zaterdag 29 september

09u30 XX Mme Jennifer WALDRON   ‘La parole en public, un défi d’initiés’

11u30 XX Dhr Rik VAN CAUWELAERT   ‘Migratie, vrijheid van meningsuiting en Europa’

14u30 XX Dhr Thomas LEYSEN   ‘Belgische en internationale netwerken: hoe belangrijk zijn zij?’

16u30 XX Prof. Rik TORFS   ‘De verhouding tussen religie en overheid’

Zondag 30 september

09u30 XX Prof. Pierre DEFRAIGNE   ‘L’euro devrait être la poutre maîtresse de la charpente européenne.’

11u30 XX Mw Valérie DERIDDER   ‘Trump op ramkoers met Europa’

14u30 XX M. Eric PARADIS   ‘2021-2027: Un budget moderne pour une union européenne à 27 qui protège, qui donne les moyens d’agir et qui défend’

16u30 XX M. Nicolas BRAHY   ‘L’hydrogène pour réussir la transition énergétique’