20 februari 2019

Uitnodiging

Slider

WELSPREKENDHEIDSTORNOOI 2019

WELSPREKENDHEIDSTORNOOI 2019

donderdag 14 maart 2019, 18 u 30
plaats: Bank Delen, Tervurenlaan, 72, te 1040 Brussel

PRIJS JEAN-JACQUES MASQUELIN

 

Beste vrienden,

Ieder jaar leveren onze studenten van het Olivaintgenootschap een boeiend Welsprekendheidstornooi.

Dit jaar zullen 12 studenten met passie zelfgekozen onderwerpen uit de actualiteit verdedigen. Kom naar hen luisteren en ze aanmoedigen!

BANK DELEN ontvangt het Olivaintgenootschap in de prestigieuze gebouwen van haar Brusselse zetel, gelegen te Tervurenlaan 72, wat een bijzondere eer is voor het Olivaintgenootschap.

De heer René HAVAUX, gedelegeerd bestuurder van BANK DELEN, is Voorzitter van de jury.

De winnaar ontvangt de Prijs Jean-Jacques MASQUELIN, ter nagedachtenis aan hem die vele jaren Voorzitter was en de steunpilaar van het Genootschap.

Nadien volgt een receptie ter plaatse, aangeboden door Bank DELEN.
Wij hopen u bij deze gelegenheid talrijk te mogen verwelkomen. De toegang is gratis, doch het aantal plaatsen is beperkt.

Gelieve ten laatste op vrijdag 1 maart, uw aanwezigheid per email te bevestigen: info@legrand-law.com, wat tevens toelaat het aantal aanwezigen voor de receptie te voorzien.
Uw inschrijving is vereist omwille van veiligheidsredenen. 

Wij verheugen ons erop u aldaar te ontmoeten of weer te zien,

Philippe Lambrecht
Voorzitter Raad van Bestuur
T: 0470 05 08 62

Maxime Gillet
Voorzitter Studentenbureau
T: 0472 79 87 61

Het Olivaintgenootschap gaat zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Overeenkomstig de Algemene Gegevensbeschermingsverordening en de wet van 3 december 2017, kunt u uw persoonlijke gegevens, bijgehouden door het Olivaintgenootschap, inzien, laten aanpassen of laten verwijderen. Indien u dit wenst, gelieve ons dan te contacteren op het emailadres: info@olivaint.be