Het buitenlands beleid van België

Het Egmont Instituut, UGent en UCL organiseren een conferentie over

HET BUITENLANDS BELEID VAN BELGIË

Datum: 13 december 2018, van 14u tot 17u30
Plaats: Egmontpaleis, Kleine Zavel 8, 1000 Brussel

Bekijk het programma hier.

Belangstellenden die de conferentie wensen bij te wonen moeten zich inschrijven tegen 7 december:

Please register by 7 December.