Dank voor steun en medewerking 2018-2019

Het Olivaint Genootschap van België mag met voldoening terugblikken op het voorbije werkingsjaar en wil daarbij zijn erkentelijkheid betuigen aan allen die met hun bereidwillige medewerking en steun bijgedragen hebben aan de realisatie van de activiteiten. Hartelijk dank vanwege de studenten en de Raad van Bestuur! Gastsprekers (chronologische volgorde) Tijdens het vormingsweekend: Meester Jennifer Waldron[…]

Dagboek studiesessie India

De tweede week van de reis die gericht was op de lokale politiek van Mangalore, werd zaterdag 13 juli afgesloten met interacties met verschillende lokale economische actoren. In de vroege ochtend werden de studenten van het genootschap ontvangen bij de Kamer van Koophandel. Dit werd gevolgd door een bezoek aan de commerciële haven van Mangalore,[…]

Réunion anciens présidents bureau 29.04.2019

Reünie oud-voorzitters studentenbureau – 29.04.2019

Vorige maandag had een bijeenkomst plaats van een dertigtal oud-voorzitters van het studentenbureau, waarbij ook studentleden aanwezig waren. Spontaan werden herinneringen uitgewisseld en werd er nagedacht over de toekomst van het Olivaint. De oud-voorzitters vertelden over sterke momenten en anekdotes uit hun respectievelijke periode, periode van soms 50 jaar geleden. Ze benadrukten herhaaldelijk het belang[…]