Opendeurdag met voordracht door de heer Francis Delpérée – 28 april

De heer Francis Delpérée, volksvertegenwoordiger, twee maal doctor in de rechten (UCL en Université de Paris) en oud-lid van het Olivaint, zal onze opendeurdag opluisteren met zijn voordracht “Belgique. Échéances 2018-2019”. Als grondwetspecialist was hij hoogleraar grondwettelijk recht aan de UCL en auteur van meerdere werken. Als politicus werd hij o.m. twee maal verkozen tot[…]

9 maart 2017 – Jaarlijks welsprekendheidstornooi

Op 9 maart heeft het jaarlijks Olivaint welsprekendheidstornooi binnen het prestigieuse kader van het auditorium ING plaats gehad. 12 Olivaints hebben, afwisselend in beide landstalen, sterke prestaties gebracht. Het applaus van het publiek was welverdiend. De jury, voorgezeten door de heer Paul Maffei, Voorzitter van het Hof van Cassatie, heeft als laureaten benoemd: Henri de[…]