Home
Choix de langue
Partager sur LinkedIn Partager sur Google Bookmarks Partager sur Facebook Partager sur Twitter Partager par e-mail Imprimer
News News News News News News News News News News News News News News News News News News
Home Presentatie Activiteiten Agenda Publicaties Bestuur Geschiedenis Multimedia Steun Contact Links Hoe word je lid? Necrologie

Olivaint Genootschap van België

   Copyright 2011 - 2014 - Olivaint Genootschap van België  | Contact | Steun | Sitemap | Wettelijke vermeldingen |

Welkom“Het besturen beheersen om te leren besturen”


Welkom op de Website van het Olivaint Genootschap van België, een totaal onafhankelijk vormingscentrum over “behoorlijk bestuur” en voor studenten ingeschreven aan onze Belgische universiteiten en hogescholen. Het objectief is voornamelijk het vormen van personen die later professionele verantwoordelijkheden zullen dragen, getuigend van een degelijk burgerlijk engagement.Sinds meer dan 60 jaar, biedt het Olivaint Genootschap een vorming die vooral gebaseerd is op pluralistische en multidisciplinaire waarden. Tweetaligheid speelt een belangrijke rol. Studenten moeten polyvalent zijn. Deze opleiding wordt gegeven aan studenten die in België studeren, en de omgangstaal is zowel Nederlands als Frans.


Om deze reden is het noodzakelijk dat bij de toetreding tot het Olivaint Genootschap men een goede kennis van beide landstalen heeft, zodoende dat de studenten aan de verschillende activiteiten kunnen deelnemen en de inhoud volledig kunnen begrijpen. Deze activiteiten zijn onder meer de tweewekelijkse thematische vergaderingen, het opstellen van journalistieke opinies en de publicaties daarvan en een jaarlijks welsprekendheidstornooi. Met een studiesessie naar het buitenland tijdens de zomerperiode wordt het academisch jaar afgerond.


Om deze verschillende activiteiten te ondersteunen, kan het Olivaint Genootschap beschikken over een netwerk van 1100 oud-leden – nieuwe leden, die zowel in tijd als in financiële middelen investeren. Op die manier kan de jonge generatie studenten ook genieten van deze vorming. Doorheen de opleiding in het Olivaint Genootschap ervaart men onvergetelijke momenten en worden duurzame vriendschappen gesmeed.


Indien u student bent, een ouder of gewoonweg nieuwsgierig, hopen wij oprecht dat deze website u meer informatie kan bieden over het Olivaint Genootschap. Wenst u meer te weten? Welkom op de website!De titel “koninklijk” kan door de Koning worden toegekend aan Belgische verenigingen die 50 jaar ononderbroken bestaan. Ook met andere criteria wordt rekening gehouden, zoals het goed beheer, het niet-winstgevende doel dat door de vereniging wordt nagestreefd, de vitaliteit en de stevigheid van de vereniging, enz.Het Koninklijk Olivaint Genootschap van België v.z.w.